Mjøskonferansen

Hamar Teater Strandgata 23, Hamar, Norway

Konferansen skal gjennom fokus på en bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon bidra til å rigge og styrke Innlandets næringsliv og arbeidsliv for fremtiden! Målet er å styrke regionens posisjon og … Continue reading Mjøskonferansen

//