Latest Past Events

Mjøskonferansen

Hamar Teater Strandgata 23, Hamar

Konferansen skal gjennom fokus på en bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon bidra til å rigge og styrke Innlandets næringsliv og arbeidsliv for fremtiden! Målet er å styrke regionens posisjon og felles identitet gjennom å løfte frem aktuelle globale og lokale trender og problemstillinger, dele kompetanse og skape engasjement. I partnerskap med NTNU jobber vi for … Continue reading Mjøskonferansen

Future Week & mcb tech .23

Media City Bergen Lars Hilles gate 30, Bergen

Welcome to Future Week 23, a media and mediatech festival where we deep-dive into the latest media trends and give you the insight you need to stay ahead. Get inspired and challenged by the leading experts in the industry. Future Week brings together journalists, developers, leaders, students, researchers, and entrepreneurs to explore the topics that … Continue reading Future Week & mcb tech .23

Innovasjonsdagen | En del av 75-årsjubileet til Norsk Tipping

Hamar Kulturhus Torggata 100, Hamar

I forbindelse med Norsk Tipping sitt 75-årsjubileum ønsker vi å invitere til Innovasjonsdagen på Hamar kulturhus. ​Tema for dagen er innovasjon gjennom samarbeid.  ​Dagen vil løfte frem eksempler fra store og små aktører i regionen, og foredragsholdere vil belyse spørsmålet; hva skal til for å lykkes med innovasjon gjennom samarbeid? ​Velkommen til en arena for … Continue reading Innovasjonsdagen | En del av 75-årsjubileet til Norsk Tipping

//